SET Medical Microbiology Vol.1+2

ท่านที่สนใจเรื่อง infectious disease แนะนำอ่านเล่มนี้เลยครับ เป็น set มีสองเล่ม เล่ม1 จะสอนเกี่ยวกับ basic microbiology ของ organism ทุกชนิด ทั้ง bacteria, virus, fungus, protozoa, parasite และ การ classification ของ organism ต่างๆ ส่วนเล่ม2 จะสอนเกี่ยวกับ clinical ได้แก่ pathogenesis ของการก่อโรคจาก organism การวินิจฉัย การรักษา กลไลการดื้อยาของเชื้อโรค set นี้น่าสนใจมากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164435865
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 632
ประเภทปก : ปกอ่อน

1,398 บาท

มีสินค้าอยู่ 3