SET เวชศาสตร์ทันยุค 2565 (เล่ม1+2)

Set นี้มีตำราสองเล่มนะครับ เนื้อหา update ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับประเด็นทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่น่าสนใจ รวมถึง 30 หัวข้อ เช่น long covid ในมุมมองแพทย์แผนไทย, vaccine induce immune thrombotic thrombocytopenia, พฤติกรรมเสพติด, การสื่อสารกับผู้ป่วยแบบ digital, การแพ้ยา, rape management

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786168201275
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 360
ประเภทปก : ปกอ่อน

800 บาท