Q&A ไขปัญหา ไข้ในเด็ก

เด็กทุกคนต้องเป็นไข้ไม่สบายครับ เป็นกระบวนการในการสร้างความภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติครับ แต่เป็นปัญหาที่ทำให้ พ่อ แม่ เป็นห่วงมาก ถึงผลกระทบของการเป็นไข้ การดูแลรักษา ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดระหว่างเป็นไข้ หนังสือเล่มนี้จะมาสอนให้เข้าใจทุกประเด็นเลยครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.นท.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลง
ISBN : 9786167829630
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 84
ประเภทปก : ปกอ่อน

120 บาท