Primer on Medicine

ออกมาเป็นประจำทุกปีครับสำหรับ หนังสือจาก วพม ซึ่งเป็นหัวข้อทางอายุรศาสตร์ที่น่าสนใจ ต่อเนื่องมาจากการประชุมอายุรศาสตร์ประจำปีครับ เล่มนี้มีถึง 64 หัวข้อครับ ยกตัวอย่าง เช่น Asthma, cancer screening, drug allergy, toxidrome เนื้อหาครบทุกหน่วยครับ update ล่าสุด เขียนจากคณาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากอายุรศาสตร์พระมงกุฎ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : โครงการตำรา วพม.
ISBN : 9786168035788
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 902
ประเภทปก : ปกอ่อน

800 บาท

มีสินค้าอยู่ 11