Orthopaedic Secrets (เคล็ดลับทางออร์โธปิดิกส์)

เล่มนี้เป็นตำราทางออร์โธปิดิกส์ที่แนะนำเลยครับ เนื้อหาเน้นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำไปใช้ในเวชปฏิบัติ รวมถึงสอนหัตถการพื้นฐานที่ควรทราบด้วย เช่น การตรวจร่างกายระบบกระดูกและข้อ,OA knee, frozen shoulder, การรักษาเล็บขบ เนื้อหารวม 26บท

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เชียงใหม่
ISBN : 9789746729925
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2560
จำนวนหน้า : 200
ประเภทปก : ปกอ่อน

250 บาท

สินค้าหมดแล้ว