Objective Hearing Tests

เล่มนี้เป็นหนังสือแนวเนื้อหาลึกครับ เหมาะกับ แพทย์หู คอ จมูก เนื้อหา focus ในเรื่องของการตรวจการได้ยิน ตั้งแต่ระดับ basic ไปจนถึง advance คือ การทำงานของหูทั้งสามชั้น ระบบประสาทของหู ไปจนถึงการตรวจการได้ยินระดับสมองเลยครับ เนื้อหารวม 6 บท ความหนา 174 หน้า

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.นพ.พิทยาพล ปีตธวัชชัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ISBN : 9786165860048
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 174
ประเภทปก : ปกอ่อน

240 บาท

มีสินค้าอยู่ 29