Human Anatomy (กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์)

สำหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่กำลังศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์แนะนำอ่านเล่มนี้ครับ มีเนื้อหาจำเป็นที่ต้องรู้ครบถ้วน ใช้ได้ทั้งอ่านเตรียมสอบและอ่านเพื่อศึกษา human anatomy ให้เข้าใจถ่องแท้ขึ้นครับ เนื้อหาแบ่งเป็น organ system เช่น ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9789749993705
พิมพ์ครั้งที่ : 15
ปีที่พิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 304
ประเภทปก : ปกอ่อน

200 บาท

มีสินค้าอยู่ 4