Hospital Medicine (อายุรศาสตร์โรงพยาบาล)

Hospital medicine เป็นอายุรศาสตร์อีกแขนงหนึ่งครับ ที่กำลังเริ่มพูดถึงมากขึ้น วิชานี้โดยภาพรวม คือ หลักการดูแลผู้ป่วยในแบบ holistic approach และ evidence based management ครับ ยกตัวอย่างเนื้อหาในเล่มนี้ เช่น การสั่งยาที่มี evidence benefit, medical error, medical ethic, การเขียนเอกสารทางการแพทย์ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ISBN : 9786165727518
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 312
ประเภทปก : ปกอ่อน

300 บาท

สินค้าหมดแล้ว