Hospital Medicine (อายุรศาสตร์โรงพยาบาล)

เล่มนี้เป็นตำราที่น่าสนใจทีเดียวครับ เรื่อง hospital medicine เป็นสาขาใหม่ที่มีหัวข้อที่น่าศึกษามากครับ เช่น การจ่ายยาอย่างสมเหตุสมผล หลักการสรุปเวชระเบียน การเขียนใบรับรองทางการแพทย์ ประเด็น clinical error หลากหลายหัวข้อ การพัฒนา clinical practice guideline ในเล่มนี้ได้ยกตัวอย่าง CPG ที่ทำไว้หลายหัวข้อเลยครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN : 9786164076884
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 588
ประเภทปก : ปกอ่อน

400 บาท

มีสินค้าอยู่ 10