Fracture and Dislocation for General Practice (กระดูกหักและข้อเคลื่่อนสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป)

ปัญหาเรื่องกระดูกหัก เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากในเวชปฏิบัติครับ ตำราเล่มนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับ basic knowledge ของภาวะกระดูกหักตั้งแต่กลไกการเกิด classification การอ่านผล x-ray การดูแลรักษาในเบื้องต้น โดยเน้นเรื่องของการเข้าเฝือก รวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนที่ต้องเฝ้าระวังด้วยครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ศ.คลินิก.นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ , รศ. นพ. พิสิฏฐ์ เลิศวานิช ภาคิชาออร์โธปิด
ISBN : 9786168201008
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 220
ประเภทปก : ปกแข็ง

700 บาท

มีสินค้าอยู่ 14