Essentials of Gastroenterology and Hepatology

เล่มนี้ออกมาใหม่เอี่ยม update เนื้อหาล่าสุดครับ แต่ละหัวข้อน่าสนใจมาก เช่น การรักษาภาวะ GI bleeding, การรักษา acute pancreatitis, การแปลผล LFT ครับ มีเนื้อหารวมถึง 25 หัวข้อครับ ซึ่งเป็น common problem ที่พบได้ในทางอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9789744229748
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 464
ประเภทปก : ปกอ่อน

500 บาท

สินค้าหมดแล้ว