Essential Dermatology

เล่มนี้เป็นหนังสือ essential dermatology ที่รวมเนื้อหาที่ระดับอายุรแพทย์ควรจะทราบครับ เนื้อหาเขียนกระชับเข้าใจง่าย สอน approach ไปตาม symptomatology ตัวอย่างเนื้อหา เริ่มต้นจาก approach to patient with dermatologic condition คือ history taking and physical examination ครับ ต่อมาด็จะสอนรายละเอียดเป็นโรค โดยเน้นโรค common ที่เจอในเวชปฏิบัติ ได้แก่ psoriasis, drug eruption, vesiculobullous disease , STD , alopecia เนื้อหารวม 15 หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : โครงการตำรา วพม.
ISBN : 9786164220348
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 242
ประเภทปก : ปกอ่อน

400 บาท

สินค้าหมดแล้ว