Diagnostic Bronchoscopy : From basic to advanced

เล่มนี้แนะนำเลยครับสำหรับผู้สนใจ chest med กำับตำราการส่องกล้องหลอดลมแบบละเอียดครับ สอนตั้งแคชต่ basic anatomy, equipment ที่เกี่ยวข้อง หลักการและเทคนิคการทำรวมถึงหัตถการทีเกี่ยวข้อง การดูแลภาวะแทรกซ้อน เนื้อหารวม 21 บทครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786162798177
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 442
ประเภทปก : ปกแข็ง

950 บาท

มีสินค้าอยู่ 1