Biology in Orthodontics: Principles and Updated knowledge

เล่มนี้จะมานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟันครับ ตัวอย่างเนื้อหา เช่น การสบฟันที่ผิดปกติ ฟันยื่น การยิ้มเห็นเหงือก ผลกระทบของการเกิดฟันซ้อน เป็นต้นครับ มีรูปประกอบเยอะ อ่านเข้าใจง่าย หนังสือเรื่องการจัดฟันภาษาไทยหาอ่านได้ยากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ISBN : 9786165651875
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 190
ประเภทปก : ปกอ่อน

580 บาท

สินค้าหมดแล้ว