A little card of Ezy EKG

นี่เป็น set ECG card สำหรับ beginner ครับ นำเสนอการอ่าน EKG และ EKG ที่น่าสนใจและควรรู้ครับ เช่น myocardial infarction ใน area ต่างๆ common arrhythmia การ analysis wave ที่ปรากฏใน surface EKG

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9780439136365
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 0
ประเภทปก : ปกอ่อน

150 บาท