ไมโครอาร์เอ็นเอและความสำคัญทางการแพทย์

สำหรับท่ายใดที่สนใจศึกษาเรื่องของ molecular cell biology แนะนำอ่านเล่มนี้ครับ จะเจาะลึกเรื่องของ micro RNA ทั้งเรื่องของ โครงสร้าง การทำงาน รวมไปถึงบทบาทในการก่อโรคต่างๆ โดยเฉพาะ โรคมะเร็งครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.วิทยา ชัยวังเย็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ISBN : 9789740341185
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 225
ประเภทปก : ปกอ่อน

350 บาท