โรคไตในภาวะวิกฤต

ไตวายกับผู้ป่วยวิกฤตเป็นของคู่กันครับ เป็นภาวะที่เราต้องเผชิญใน ICU ทุกที่ หนังสือเล่มนี้จะมาสอนเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ acute kidney injury ในผู้ป่วยวิกฤต จากมุมมองของ nephrologist ครับ ตัวอย่าง เนื้อหา ได้แก่ เรื่อง CRRT , SLED, การตั้งเครื่องล้างไตใน setting ต่างๆ สูตรน้ำยาฟอกเลือด เนื้อหารวม 11 บท เป็นอีกเล่มที่น่าสนใจครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.นพ. ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
ISBN : 9786164072657
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 380
ประเภทปก : ปกอ่อน

1,200 บาท