โรคเยื่อเมือกช่องปากในผู้สูงอายุ

เล่มนี้เป็นตำราเฉพาะทางทันตกรรมที่ลงเนื้อหาลึกเฉพาะโรคครับ มีทั้งหมด 5 หัวข้อ คือ ประชากรศาสตร์ของประชากรสูงอายุ เวชศาสตร์ช่องปากและผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของช่องปากผู้สูงอายุ ระบาดวิทยาของโรคเยื่อเมือกช่องปากในผู้สูงอายุ โรคเยื่อเมือกช่องปากที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ทพญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ ม
ISBN : 9786165772792
พิมพ์ครั้งที่ : 4
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 434
ประเภทปก : ปกอ่อน

1,400 บาท