โรคอัลไซเมอร์: การดูแลแบบองค์รวมและประเด็นทางกฎหมาย

อัลไซเมอร์ เป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากครับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและผู้ดูแลอย่างมาก ตำราเล่มนี้ก็จะมาสอนหลักการวินิจฉัย การรักษาและการดูแลผู้ป่วยภาวะนี้ครับ รวมถึงแง่มุมทางด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เนื้อหารวม 11 หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.พญ.มณี ภิญโญพรพาณิชย์, ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์, ผศ.นพ.อธิวัฒน์ สุนทรพ
ISBN : 9786165722414
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 254
ประเภทปก : ปกอ่อน

390 บาท