โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ

เล่มนี้เป็นตำราทางจักษุวิทยาสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาครับ เนื้อหาปูพื้นตั้งแต่ basic ocular anatomy, physiology of visual system การซักประวัติและตรวจร่างกายทางจักษุวิทยา รวมไปถึงโรคทางจักษุวิทยาที่พบบ่อยและควรทราบครับ เนื้อหารวม 24 หัวข้อครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : 9786163981776
พิมพ์ครั้งที่ : 3
ปีที่พิมพ์ : 2560
จำนวนหน้า : 360
ประเภทปก : ปกอ่อน

900 บาท

สินค้าหมดแล้ว