โรคตับในเวชปฏิบัติทั่วไป

เล่มนี้เนื้อหาเจาะลึกเน้นเฉพาะเรื่องของโรคตับเลยครับ ตัวอย่างเนื้อหาเช่น cirrhosis และ complication, viral hepatitis, Wilson’s disease, autoimmune hepatitis, มะเร็งตับ, hepatorenal syndrome เขียนกระชับ อ่านเข้าใจง่าย ได้ practical point ครับ เนื้อหารวมทั้งหมด 18 หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.พญ. อภิญญา ลีรพันธ์, ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์ อายุรศาสตร์เชียงใหม่
ISBN : 9786163986535
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 296
ประเภทปก : ปกอ่อน

350 บาท

สินค้าหมดแล้ว