โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)

Rheumatoid arthritis เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติครับ หนังสือเล่มนี้จะลงลึกเฉพาะโรคนี้เลยครับ เนื้อหามีตั้งแต่ ระบาดวิทยา, pathogenesis, clinical, serology, imaging ,treatment, perioperative management เนื้อหารวม 9 บท เล่มนี้น่าสนใจมากครับ update เนื้อหาใหม่เอี่ยม

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์ จากสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม อายุรศาสตร์ศิริราช
ISBN : 9786164435858
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 320
ประเภทปก : ปกอ่อน

900 บาท

มีสินค้าอยู่ 5