แนวทางพิชิต OSCE

ทักษะทางอายุรศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับแพทย์ หนังสือเล่มนี้จะมาสอนทักษาที่เราจำเป็นต้องรู้ ไว้ช้สำหรับดูแลผู้ป่วยและใช้สอบครับ ยกตัวอย่าง เช่น การอ่าน CT brain, การแปลผล blood smear, การใส่ท่อช่วยหายใจ รวม 20บท การแปลผล smear เลือด การอ่าน bone marrow การวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง เล่มนี้ได้ประโยชน์มากทุกทุกหัวข้อครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ISBN : 9786167741468
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 278
ประเภทปก : ปกอ่อน

400 บาท

สินค้าหมดแล้ว