แนวทางปฏิบัติเรื่องการเตรียมน้ำบริสุทธิ์ เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาค่อนข้างลึกในครับ เขียนในแนวคำแนะนำแบบ clinical practice guideline เหมาะสำหรับ บุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยไตวายด้วยการทำ hemodialysis ครับ เรื่องการเตรียมน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญในการทำ hemodialysis ครับ ยกตัวอย่างเนื้อหาในเล่มนี้ ได้แก่ การเตรียมน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การตรวจหาสารปนเปื้อน เป็นต้น เนื้อหารวมทั้งหมด 10 เรื่อง และมีภาคผนวกที่เกี่ยวข้องอีก 5 หัวข้อครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
ISBN : 9786168032152
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 96
ประเภทปก : ปกอ่อน

100 บาท

สินค้าหมดแล้ว