เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 1

จับฉ่ายมาแนะนำการแพทย์สาขาที่กำลัง intrend มากในตอนนี้ครับ กับหนังสือเวชศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งไม่มีในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับ ใครอยากเรียนต้องบินไปเรียนไกล ถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงรายกันเลยทีเดียว แต่ถ้าอยากมีความรู้แบบ basic ก่อน ก็ต้องอ่านเล่มนี้ครับ ตัวอย่างเนื้อหา เช่น หลักการของเวชศาสตร์ชะลอวัย, วิตามินและอาหารเสริม , หลักของ antioxidant , hormonal therapy for youth แต่ละหัวข้อน่าสนใจมากจริงครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย และคณะ
ISBN : 9786165864633
พิมพ์ครั้งที่ : 4
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 356
ประเภทปก : ปกอ่อน

390 บาท

มีสินค้าอยู่ 22