เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

เรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นอีกสาขาหนึ่งที่ปัจจุบันมีบทบาทในการดูแลรักษาผู้ป่วยมากขึ้น หนังสือเล่มนี้จะมาสอนหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว ยกตัวอย่างเนื้อหา เช่น หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารพื้นฐาน การดูแลครอบครัวที่มีบุคคลในวัยเด็ก การดูแลครอบครัวที่มีผู้ป่วยระยะใกล้เสียชีวิต เนื้อหาน่าสนใจมากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิบูลย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ISBN : 9789745337152
พิมพ์ครั้งที่ : 4
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 254
ประเภทปก : ปกอ่อน

259 บาท

มีสินค้าอยู่ 13