เลเซอร์ในทางปริทันตศาสตร์

ตำราเล่มนี้เน้นในเรื่องบทบาทของ laser ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางทันตกรรม เนื้อหาน่าสนใจมากครับ มี 5 หัวข้อ คือ เลเซอร์ในทางปริทันตศาสตร์ เลเซอร์ในงานศัลยกรรมปริทันต์ การบำบัดโฟโตไดนามิกในทางปริทันตศาสตร์ การใช้เลเซอร์ในทางทันตกรรมรากฟันเทียม แนวโน้มในการรักษารากฟันเทียมโดยใช้เลเซอร์

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISBN : 9786165686181
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 130
ประเภทปก : ปกอ่อน

700 บาท

สินค้าหมดแล้ว