เลนส์สัมผัส (Contact Lenses)

ตำราจักษุวิทยาเล่มนี้น่าสนใจและหาอ่านได้ยากครับ สำหรับเรื่องของ CONTACT LENS ซึ่งเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวเรามาก หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนตั้งแต่ basic การทำงานของวัสดุนี้ครับ คุณสมบัติและการใช้งานของ CONTACT LENS ชนิดต่างๆ ต่อไปถึงการประเมินผู้ป่วยและการรักษา และการดูแลภาวะแทรกซ้อน เนื้อหารวม 20 บท ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786165889803
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 284
ประเภทปก : ปกแข็ง

1,200 บาท