เภสัชวิทยา เล่ม 3

วิชาเภสัชวิทยา เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาครับ ตำราเล่มนี้เป็นเล่มที่ 3/3 มีเนื้อหา20บท ตัวอย่างเนื้อหาในเล่มนี้ เช่น immunologic drug, chemotherapeutic drug, gastrointestinal drug, antimicrobial drug ครับ

รายละเอียด

โดย :
ISBN : 9786164387416
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 495
ประเภทปก : ปกอ่อน

450 บาท