เภสัชวิทยา เล่ม 2

วิชาเภสัชวิทยา เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาครับ ตำราเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2/3 มีเนื้อหา13บท ตัวอย่างเนื้อหาในเล่มนี้ เช่น CNS drug, anesthetic drug, anxiolytic drug, antipsychotic drug ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากภาควิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISBN : 9786164385467
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 321
ประเภทปก : ปกอ่อน

350 บาท

มีสินค้าอยู่ 18