เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดมีหลายกลุ่ม หลายตัวยาครับ ซึ่งเป็นยาที่เราใช้กันบ่อยในเวชปฏิบัติ ตำราเล่มนี้ก็จะมาสอนลงลึกถึงรายละเอียดของยากลุ่มนี้เลยครับ ตั้งแต่ mechanism of action, PK/PD การใช้ต่อยอดความรู้ เพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยในทางคลินิกมองจากแง่มุมทางเภสัชศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : อ.วริศรา ปาริชาติกานนท์
ISBN : 9786165658928
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 241
ประเภทปก : ปกอ่อน

450 บาท

มีสินค้าอยู่ 2