เภสัชระบาดวิทยา พื้นฐานและการประยุกต์

เล่มนี้น่าสนใจและหาอ่านได้ยากครับ เนื้อหาประยุกต์เกี่ยวกับความรู้ด้านเภสัชวิทยาและระบาดวิทยา ตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น เภสัชระบาดวิทยากับการสาธารณสุข รูปแบบการวิจัยทางเภสัชระบาดวิทยา บทประยุกต์ เช่น การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา เนื้อหารวม 10 หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ภก.ธีรพล ทิพย์พยอม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย
ISBN : 9786164262423
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 229
ประเภทปก : ปกอ่อน

350 บาท

มีสินค้าอยู่ 9