เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ได้รับการศึกษาและเป็นที่น่าสนใจมากครับ นั่นคือ เรื่องการช่วยให้เกิดการตั้งครรภ์โดยเทคโนโลยีทางการแพทย์นั่นเอง หนังสือเล่มนี้จะมาสอนตั้งแต่ normal and physiologic fertilization ทำความเข้าใจภาวะ infertility และต่อด้วยการการรักษา เช่น การกระตุ้นให้เกิดการตกไข่ การทำ fertilization แบบต่างๆ รวมถึงความรู้และนวัตกรรมใหม่ในอนาคตอันใกล้ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN : 9786164076181
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 368
ประเภทปก : ปกแข็ง

480 บาท

มีสินค้าอยู่ 1