เทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์ซีที ด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม

การทำ CT หรือ Xray คอมพิวเตอร์ หนึ่งในส่วนสำคัญ คือ ปริมาณรังสีที่เหมาะสมครับ หากมากไปอาจเกิด side effect จาก radiation exposure ได้ หากน้อยไป ภาพก็จะออกมาไม่คมชัดครับ หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนตั้งแต่ทฤษฏีและหลักการของการถ่ายเพื่อให้ได้ optimum radiationครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ISBN : 9786164262669
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 216
ประเภทปก : ปกอ่อน

500 บาท

มีสินค้าอยู่ 8