เครื่องหัวใจและปอดเทียม: หลักการและการปฏิบัติ

เล่มนี้เป็นหนังสือที่อธิบายถึงหลักการใช้เครื่อง heart-lung machine ในการผ่าตัดหัวใจครับ ซึ่งจะต้องมีการทำ cardiopulmonary bypass แล้วให้เครื่องทำงานแทนหัวใจและปอดครับ เล่มนี้จะมาอธิบายตั้งแต่การประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด การให้ anticoagulant หลักการใช้เครื่องนี้โดยรวม เทคนิควิธีการใช้จริง ผลแทรกซ้อน และข้อควรระวังครับ หนังสือแนวนี้หาอ่านยากมากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786164261297
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 220
ประเภทปก : ปกอ่อน

220 บาท