เคมีคลินิกพื้นฐาน

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาเน้นเรื่องความรู้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการครับ โดยจะอธิบาย พื้นฐาน กลไกของการเกิดความผิดปกติในร่างกาย เช่น เรื่องกรด ด่าง เกลือแร่ การทำงานของตับ การทำงานของไต ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการครับ เนื้อหาน่าสนใจมากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ISBN : 9786164974180
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 321
ประเภทปก : ปกอ่อน

400 บาท

สินค้าหมดแล้ว