ศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์ (Surgical Research Review)

ตำราเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การวิจัยทางการแพทย์ในแง่มุมของศัลยศาสตร์ครับ โดยปูพื้นฐานตั้งแต่วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การทำวิจัยประเภทต่างๆ เรื่อง health and economic การทบทวนวรรณกรรม ประเด็นทางศัลยศาสตร์ที่น่าสนใจและไปต่อยอดงานวิจัย

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากราชวิทยาลับศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ISBN : 9786168180037
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 318
ประเภทปก : ปกแข็ง

400 บาท

มีสินค้าอยู่ 13