วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ความรู้เรื่องงานวิจัยเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพครับ หนังสือเล่มนี้จะมาสอนหลักการวิจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เนื้อหา เช่น research problem, research design, การวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหารวมทั้งหมด 12บท ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9789740340560
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 264
ประเภทปก : ปกอ่อน

290 บาท