วิทยาการก้าวหน้า ด้านนิติพันธุศาสตร์

เรื่อง genetic เป็นประเด็นที่ความรู้กำลังมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทในทาง clinic มากขึ้นครับ หนึ่งในนั่น คือ วิชานิติพันธุศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ใช้ความรู้ด้าน genetic medicine ในทางกฏหมาย ยกตัวอย่าง เนื้อหา เช่น การตรวจสารพันธุกรรม การพิสูจน์บุคคล การพิสูจน์วัตถุพยาน เนื้อหารวม 13บท น่าสนใจมากครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค ภาควิชาพยาธิวิทยา รามาธิบดี
ISBN : 9786164431331
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 264
ประเภทปก : ปกแข็ง

450 บาท

มีสินค้าอยู่ 7