วิถีชีวิตใหม่ ในการดูแลปริกำเนิด (New Normal In Perinatal Care)

เล่มนี้เป็นหนังสือสูติศาสตร์ครับ ที่เน้นการดูแลมารดาและทารกในช่วงคลอดครับ สาขานี้ คือ perinatal medicine ซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่น่าสนใจครับ ตัวอย่างเนื้อหา เช่น การทำ amniotomy, ภาวะคลอดติดไหล่, การดูแลมารดาที่มีปัญหา breast feeding, HIV in pregnancy, post partum hemorrhage ครับ เนื้อหารวมทั้งหมด 25บท

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
ISBN : 9786169218760
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 248
ประเภทปก : ปกอ่อน

400 บาท

มีสินค้าอยู่ 10