วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)

สำหรับท่านใดที่สนใจเรื่อง medical research แนะนำอ่านเล่มนี้เลยครับ เนื้อหาสอนเรื่องหลักการวิจัยขั้นพื้นฐาน แนวคิด สถิติที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้ในทาง clinic มีหัวข้อที่สอนถึงความเกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786168180044
พิมพ์ครั้งที่ : 3
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 332
ประเภทปก : ปกแข็ง

450 บาท