วัคซีนในสตรีตั้งครรภ์

เล่มนี้เป็นเนื้อหา้กี่ยวกับวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ครับ มีเนื้อหา 6 บท คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัคซีน โรคติดเชื่อในสตรีตั้งครรภ์และแนวคิดการให้วัคซีนขณะตั้งครรภ์ วัคซีนที่แนะนำในสตรีวัยเจริญพันธุ์ก่อนตั้งครรภ์ วัคซีนที่แนะนำในสตรีตั้งครรภ์ วัคซีนที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา กลยุทธ์การเพิ่มความคลอบคลุมของการให้วัคซีนในสตรีตั้งครรภ์

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
ISBN : 9786165778480
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 282
ประเภทปก : ปกแข็ง

395 บาท

สินค้าหมดแล้ว