รังสีวิทยา : เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

หนังสือเล่มนี้เป็นตำรารังสีวิทยาครับ มีเนื้อหาสองส่วน คือ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และ รังสีรักษามะเร็งวิทยา ครับ ในปัจจุบันการรักษามะเร็งด้วยความรู้ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีความก้าวหน้าและเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นครับ หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอน basic and principle ของ nuclear radiology และ การรักษามะเร็งตาม organ system ทั้งหมดครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์และคณะ
ISBN : 9789740339151
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 630
ประเภทปก : ปกอ่อน

500 บาท

สินค้าหมดแล้ว