รังสีวิทยาของเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน

หนังสือเล่มเนื้อเขียนเกี่ยวกับ imaging ทั้ง plain film, ultrasound, CT, MRI ของ bone and soft tissue tumor ครับ เนื้อหาลึก หาอ่านยาก อาจารย์เขียนดีมากครับ พิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดี

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์พรรณทิพย์ ธรรมโรจน์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ISBN : 9786165724104
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 298
ประเภทปก : ปกอ่อน

400 บาท

สินค้าหมดแล้ว