ระบาดวิทยา เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับระบาดวิทยาในด้านกว้างครับ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย แนวคิดของงานวิจัยชนิดต่างๆ วิชาสถิติพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยจะเน้นงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข การเฝ้าระวังโรค การสืบสวนโรค เป็นต้น ความหนา 160หน้า

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
ISBN : 9786169277101
พิมพ์ครั้งที่ : 3
ปีที่พิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 160
ประเภทปก : ปกอ่อน

100 บาท