ระบบการเคลื่อนไหว (Locomotive System)

นี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิชากายวิภาคศาสตร์นะครับ โดย focus เนื้อหาในส่วนของระบบประสาท และต่อเนื่องไปถึงการทำงานของกล้ามเนื้อทั่วร่างกายครับ และต่อยอดไปถึง clinical anatomy ด้วยครับ ยกตัวอย่างเนื้อหา เช่น anatomy ของ axilla , brachial plexus , nerve ที่เกี่ยวข้องเป็นต้นครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
ISBN : 9786163617477
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2557
จำนวนหน้า : 320
ประเภทปก : ปกอ่อน

450 บาท

มีสินค้าอยู่ 6