มะเร็งวิทยาในเด็ก (Pediatric oncology)

Cancer ยังเป็นโรคที่คนทุกคนมีโอกาสเป็นครับ มะเร็งในเด็กก็เช่นกัน ชนิดของมะเร็ง การดูแลรักษาจะไม่เหมือนในผู้ใหญ่ครับ ตำราเล่มนี้จะมาสอนหลักการของมะเร็งวิทยาในเด็กครับ ทั้ง solid tumor, hematologic malignancy หลักการดูแลรักษาและการ management complication ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : รศ.นพ.เจษฏา บัวบุญนำ และคณะ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ISBN : 9786165884839
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 328
ประเภทปก : ปกอ่อน

570 บาท

สินค้าหมดแล้ว