มะเร็งนรีเวชที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

เล่มนี้เป็นตำราเฉพาะทางที่ลงลึกทางด้านมะเร็งนรีเวชที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ครับ โดยอธิบายกลไกการเกิด การวินิจฉัย การให้คำแนะนำผู้ป่วย เนื้อหารวม 8บท ครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง :
ISBN : 9786165888844
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 202
ประเภทปก : ปกแข็ง

298 บาท

มีสินค้าอยู่ 8