ภาวะตกเลือดหลังคลอด (Postpartum hemorrhage)

Postpartum hemorrhage เป็น very common complication ของการคลอดครับ หนังสือเล่มนี้จะมาสอนเจาะลึกตั้งแต่ definition กลไกการเกิด การวินิจฉัย การดูแลรักษา ทั้งในแง่ medication และ surgery ครับ รวมถึงสอนการทำ procedure ที่เกี่ยวข้องด้วย สอนโรคทางสูติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับภาวะนี้ เช่น retain placenta เป็นต้นครับ เนื้อหารวมทั้งหมด 16 บท

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : คณาจารย์จากภาควิชาสูติศาสาตร์และนรีเวชวิทยา ศิริราชพยาบาล
ISBN : 9786164433977
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 202
ประเภทปก : ปกอ่อน

495 บาท

สินค้าหมดแล้ว