ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI

STEMI เป็นภาวะฉุกเฉินทาง cardiovascular ที่พบได้บ่อยครับ ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ ก้าวหน้าไปมาก ทั้งการรักษษด้วยยา และการทำ intervention หนังสือ เล่มนี้ก็จะมารีวิวในทุกประเด็นให้อย่างละเอียด ตั้งแต่ terminology, pathophysiology, การวินิจฉัย การแยกโรค การรักษา รวมถึงภาวะแทรกซ้อนครับ

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.นพ.นพดล ชำนาญผล สาขาโรคหัวใจ อายุรศาสตร์ สงขลานครินทร์
ISBN : 9786165771962
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 184
ประเภทปก : ปกอ่อน

580 บาท